Inhoud Locaties Klaviertoetsen

Een "sneltoets" is de benaming voor een toetscombinatie. Hiermee versnel je in MusiCAD een handeling die anders een aantal muisklikken benodigt.

 

Sneltoetsen worden weergegeven tussen punthaken bijv: <A> voor de toets met de letter a daarop. Veel "sneltoetsen" zijn een combinatie van meer dan 1 toets. Alvorens de eigenlijke toets in te drukken, druk je één of meer van de toetsen Shift, Control en/of Alt in. De combinatie daarvan wordt steeds vermeld als: <shift-A>,<ctrl-A>, <alt-A> of zelfs <shift-ctrl-alt-A> voor de toets A die met shift, ctrl en alt toets tegelijkertijd wordt ingedrukt.

 

De meeste sneltoetsen zijn alleen van toepassing voor de notatiebalk. Er zijn er ook een aantal voor het hoofdscherm.

 

Tijdens wijzigen zijn er een groot aantal handelingen mogelijk die al dan niet aan een toets of een knop zijn toegekend.

De toekenning van toetsen is vastgelegd in een toetsenbord definitiebestand (bijv. STANDARD.MSD). Dit soort (tekst) bestanden kun je zelf aanpassen naar behoefte. In het hoofdmenu kies je daarvoor [Bestand|Openen] en selecteer type SneltoetsDefinities

 

sneltoet2.jpg

 

Het kan makkelijker met rechtsklikken op een commando in het sneltoets-definitie-overzicht. dat je krijgt bij [Help|Toetscommando's]. Je krijgt een lijst met mogelijke commando's waaruit je het gewenste commando kiest waarna dit (na bevestiging) wordt toegekend aan de toets.

 

De getoonde overzichten kun je sorteren door op de vetgedrukte kop te klikken. Nogmaals klikken draait de sorteervolgorde om.

 

sneltoet3.jpg

 

Na drukken op [OK] krijg je de gelegenheid om te bepalen waar en onder welke naam je de gewijzigde sneltoetsdefinities wilt opslaan.

Zie ook gebruikerknoppen voor het toekennen van commando aan een knop.

 

Behalve aan toetscombinaties kun je ook aan muisklikken (al dan niet gecombineerd met alt, shift en ctrl) commando's toekennen.

musicad.nl
musicad.com
Sneltoetsen