Inhoud Balans Geluiden

Opgeven van het begintempo kan onder [Opties|Muziekweergave]. Eventuele tempowisselingen zijn relatief ten opzichte van het ingestelde begintempo..

 

Tijdens afspelen kun je met <+> of <-> het tempo veranderen, evenals in de mixer.

 

MusiCAD verwacht alle tempi in kwartnoten per minuut.

Tempo-opgave in kwartnoten per minuut is weliswaar voor een computer eenduidig maar voor muzikanten niet altijd handig. Bijv. in een 6/8 maat zou een tempo van 120 kwartnoten per minuut uitkomen op 80 gepunteerde kwartnoten per minuut (en dat is wat je als muzikant 'ervaart' als tempo in een 6/8)

 

Hoe (en of) tempo aanduidingen op papier verschijnen kun je op een aantal plekken instellen.

Hoe en of tempowisselingen hoorbaar zijn is enerzijds afhankelijk van het begintempo en anderzijds van de keuze onder [Opties|Geluidweergave|Tempowisselingen hoorbaar].

 

Met de mixer kun je ook het (absolute) tempo instellen.

 

De standaard vertaling van een tempo-als-naam naar tempo in kwartnoten is als volgt:

largo

  40

lento

  45

grave

  50

adagio

  60

andante

  70

largetto

  80

andantino

  90

moderato

100

allegretto

120

allegro

130

vivace

150

presto

180

prestissimo

200

vivacissimo

230

volante

250

 

Zie ook:

     Tempowisseling

     Ritenuto

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Tempo