Inhoud triller schleifer

Tenuto is een articulatieteken en aanduiding voor benadrukking van een toon met meer volume.

Tenuto wordt aangegeven met een streepje vlak onder of boven een nootbolletje. Zie Muziekweergave voor meer gegevens. Verwarring kan ontstaan met non-legato dat eveneens met een streepje wordt aangegeven.

tenuto.jpg

Tenuto kan gecombineerd worden met staccato.

tenuto1.jpg

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Tenuto