Inhoud TempoMenu TrillerMenu

Je krijgt het toonsoortenmenu te zien na gebruik van de knop icon-toonsoortmenu.jpg of de sneltoets <shift-F9>.

Op de weergegeven kwintencirkel staat de huidige toonsoort voorgeselecteerd.

toonsoor1.jpg

Kies in het toonsoortmenu met muis of pijltjes wat de nieuwe toonsoort moet worden en druk op [invoegen] (voor wijzigen toonsoort op de plaats van de cursor) of [vervangen] (om de [ver] voor de cursorpositie bestaande toonsoort te vervangen).

 

Kiezen van een nieuwe toonsoort is niet hetzelfde als transponeren!

 

toonsoortmineur.jpg

 

Met het aanvinkvakje voor mineur worden in plaats van majeurtoonsoorten mineurtoonsoorten zichtbaar gemaakt om uit te kiezen. Zie voor meer informatie ook theorie.

toonsoort7mollen.jpg

Het aanvinkvakje 7 mollen laat de enharmonisch verwisselde (majeur)toonsoorten Des, Ges en Ces zien in plaats van Cis, Fis en B (of in geval van mineur Bes-mineur, Es-mineur en As-mineur in plaats van Ais-mineur, Dis-mineur en Gis-mineur)

 

zie ook

     maatsoortmenu

     sleutelmenu

musicad.nl
musicad.com
Volg MusiCAD op Twitter
Toonsoortmenu